top of page

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA EMERGENCY SUPPORT o.z.

 

O.z. EMERGENCY SUPPORT zabezpečuje zdravotnú službu na vybraných stanovištiach Leteckej stovky.

Občianske združenie založené v roku 2016 vzniklo z iniciatívy zdravotníckych záchranárov a prioritne pre poskytovanie zdravotného dozoru. Pri našej práci sa stretávame s rôznymi šťastnejšími ale aj menej šťastnejšími situáciami, a preto veľmi dobre vieme čo to znamená mať profesionálneho zdravotníka po ruke pri akejkoľvek príležitosti. 
V praxi sa často stretávame s nedostatočnou informovanosťou o poskytovaní prvej pomoci a preto sa veľmi radi zúčastňujeme akcií venovaných hlavne deťom. Sme presvedčení, že ak sa im budeme venovať odmalička, v dospelosti nebudú mať strach poskytnúť pomoc.
Túto myšlienku sme chceli ďalej rozvíjať, a to nás viedlo k tomu, aby sme v rámci fungovania občianskeho združenia začlenili aj vzdelávanie. 

bottom of page