top of page

Prezentácia a štart v Trenčíne

Prezentácia účastníkov Leteckej stovky:
Prezentácia účastníkov v piatok 8. marca 2024 bude prebiehať v Trenčíne v 
budove Sokolovne na Mládežníckej ul. 1445/2 od 18.00 hod. do 22.30 hod. V sobotu 9. marca 2024 ráno bude prezentácia prebiehať na tom istom mieste od 05.00 hod. do 05.40 hod.

 

Počas prezentácie sa účastníci zapíšu do zoznamu štartujúcich (tým sa zároveň aj zistí počet a mená prihlásených osôb, ktoré sa z rôznych dôvodov na štart nedostavia bez odhlásenia). Účastníci na mieste odovzdajú vyplnený a podpísaný dokument "Informovaný súhlas a prehlásenie účastníka podujatia Letecká stovka". Účastníci obdržia kontrolnú kartu (itinerár) a štartové číslo. Počas prezentácie treba počítať aj s kontrolou povinnej výbavy, preto si ju treba na prezentáciu priniesť. 

Štart Leteckej stovky:
V sobotu 9. marca 2024 o 06.00 hod. v Trenčíne pri budove
 Sokolovne na Mládežníckej ul. 1445/2. Štart účastníkov Leteckej stovky je spoločný. Prosíme Vás, aby ste na štart prišli s dostatočným časovým predstihom. Pred štartom po privítaní od organizátorov obdržíte aktuálne informácie o predpovedi počasia a prípadné ďalšie upozornenia a informácie.

 


  

 


 

bottom of page