top of page

Prezentácia a štart v Trenčíne

Prezentácia účastníkov Leteckej stovky:
Prezentácia účastníkov v piatok 10. marca 2023 bude prebiehať v Trenčíne v budove Lodenicna ulici Kniežaťa Pribinu 6777 od 18.00 hod. do 22.30 hod. V sobotu 11. marca 2023 ráno bude prezentácia prebiehať na tom istom mieste od 05.00 hod. do 05.40 hod.

 

Počas prezentácie sa účastníci zapíšu do zoznamu štartujúcich (tým sa zároveň aj zistí počet a mená prihlásených osôb, ktoré sa z rôznych dôvodov na štart nedostavia bez odhlásenia). Účastníci na mieste odovzdajú vyplnený a podpísaný dokument "Informovaný súhlas a prehlásenie účastníka podujatia Letecká stovka". Účastníci obdržia kontrolnú kartu (itinerár) a štartové číslo. Počas prezentácie treba počítať aj s kontrolou povinnej výbavy, preto si ju treba na prezentáciu priniesť. 

Štart Leteckej stovky:
V sobotu 11. marca 2023 o 06.00 hod. v Trenčíne pri budove Lodenice na ulici Kniežaťa Pribinu 6777 (budova Lodenice sa nachádza na brehu Váhu priamo vedľa hrádze, ktoru vedie trasa Leteckej stovky smerom na Beckov, cca 6
50 metrov chôdze od budovy Sokolovne, kde je miesto nocľahu pre tých účastníkov, ktorí si ho zarezervovali. Štart účastníkov Leteckej stovky je spoločný. Prosíme Vás, aby ste na štart prišli s dostatočným časovým predstihom. Pred štartom po privítaní od organizátorov obdržíte aktuálne informácie o predpovedi počasia a prípadné ďalšie upozornenia a informácie.

 


  

 


 

bottom of page