top of page

Cieľ

 

Cieľ Leteckej stovky s časovým limitom do nedele 12. marca 2023 do 10.00 hod. (28 hodín od štartu) sa nachádza v Trenčíne v budove Lodenicna ulici Kniežaťa Pribinu 6777.

V priestore cieľa v Lodenici bude pre účastníkov Leteckej stovky pripravené občerstvenie (jedlo a nápoje). Sprchy budú k dispozícii v budove Sokolovne na Mládežníckej ulici 2.

bottom of page