top of page

Cieľ

 

Cieľ Leteckej stovky s časovým limitom do nedele 10. marca 2024 do 07.00 hod. (25 hodín od štartu) sa nachádza v Trenčíne budove Sokolovne na Mládežníckej ul. 1445/2.

V priestore cieľa v Sokolovni bude pre účastníkov Leteckej stovky pripravené občerstvenie (jedlo a nápoje). V priestoroch šatní v budove Sokolovne budú k dispozícii sprchy.

bottom of page