top of page

Registrácia 

 

Registrácia na Leteckú stovku 2024:

Na Leteckú stovku 2025 sa bude dať prihlásiť od 1. novembra 2024 00:00 hod. do 23. februára 2025 00:00 hod. Pre prihlásenie použite Registračný formulár (link nižšie). Pred registráciou si prosím prečítajte celý text tejto sekcie.

 

 

 

 

Dôležité upozornenia:

Predpokladom na účasť na podujatí Letecká stovka 2025 je vek minimálne 18 rokov (t.j. podujatia Letecká stovka 2025 sa môže zúčastniť iba osoba, ktorá najneskôr deň pred dátumom štartu pretekov  dovŕšila vek 18 rokov).

Údaje v Registračnom formulári označené s * sú povinné. V Registračnom formulári uveďte svoje krstné meno a priezvisko s diakritikou a v plnom znení (nie prezývku, skrátené meno a pod.). Dátum narodenia treba uviesť vrátane dňa a mesiaca. V opačnom prípade nebude možné odoslať Váš výsledok pre Slovenskú Ultratrailovú Ligu, ITRA.

Organizátor si vyhradzuje právo upraviť podmienky účasti na podujatí.

Organizátor si vyhradzuje právo neakceptovať registráciu.

Štartovný poplatok a jeho úhrada:
1. Poplatok za štart jedného účastníka na Leteckej stovke je ?? EUR.

2. O spôsobe úhrady štartovného budú prihlásené osoby informované prostredníctvom e-mailu, ktorý obdržia po prihlásení na adresu uvedenú v prihlasovacom formulári.

3. Úhrada štartovného poplatku musí byť vykonaná prevodom na účet Leteckej stovky v mene EUR a v stanovenom časovom limite. Platby v hotovosti a v inej mene nie sú akceptované.

4. Časový limit pre úhradu štartovného je 7 kalendárnych dní od dátumu odoslania e-mailu s informáciami o platbe štartovného poplatku (nie od dátumu otvorenia e-mailu).

5. V prípade, že štartovný poplatok nebude na účte Leteckej stovky v určenom termíne, bude prihláška zrušená bez ďalšieho upozornenia,  a jej odosielateľ už nebude mať možnosť sa na ten istý ročník podujatia Letecká stovka opakovane prihlásiť.

6. Štartovné je neprenosné, jeho odpredaj inému účastníkovi (resp. odkúpenie od iného účastníka) nie je akceptovaný
. V prípade nerešpektovania tohoto pravidla bude účastník vylúčený z podujatia Letecká stovka.

Zľavy na základe ITRA bodov (ITRA performance index - kategória GENERAL):

Muži s 700 a viac bodmi: zľava 50%

Muži s 800 a viac bodmi: zľava 100%

Ženy s 550 a viac bodmi: zľava 50%

Ženy s 650 a viac bodmi: zľava 100%

Zľava sa vzťahuje na základné štartovné ?? EUR.

Ako zistiť svoj aktuálny ITRA performance index: zadajte svoje meno a priezvisko na ITRA webstránke, ak nájde Váš profil, kliknite naň a vyhľadajte si New Performance Index v kategórii GENERAL.

 

Poplatok za nocľah v telocvični Sokolovne v Trenčíne:

Za nocľah v telocvični v Sokolovni v Trenčíne sa platí 5 EUR za jednu osobu za akciu. Táto suma bude pripočítaná k základnej sume štartovného.

 

Storno účasti:

1. V prípade, že by ste chceli zrušiť svoju účasť na Leteckej stovke, je potrebné tak urobiť prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu letecka100k@gmail.com (storno účasti oznámené ústnou formou resp. prostredníctvom telefonického hovoru alebo prostredníctvom sociálnej siete nie je akceptované).

2. Štartovné bude vrátené po odpočítaní storno poplatku 15 EUR, a to iba v prípade, že informácia o stornovaní prihlášky na Leteckú stovku bola zaslaná prostredníctvom e-mailu na adresu letecka100k@gmail.com pred 23. februárom 2025 00.00 hod. (pre vrátenie štartovného je potrebné uviesť číslo účtu).

bottom of page